Piete Galati

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii în cadrul Administrației Piețelor Agroalimentare Galați

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Administrației Piețelor Agroalimentare Galați se acționează prin aplicarea regulamentelor interne și procedurilor de lucru specifice, disponibile pentru întregul personal pe platforma INTRANET a APA SA Galați, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:

 • Regulament de ordine interioară al Administrației Piețelor Agroalimentare Galați
 • Codul de etică și conduită profesională a salariaților din cadrul Administrației Piețelor Agroalimentare Galați
 • Procedură de sistem managementul riscurilor PS-40.00.10
 • Procedură de sistem managementul riscurilor de corupție PS-40.00.14
 • Procedură de sistem evitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților PS-40.00.16
 • Procedură de sistem gestionarea declarațiilor de avere și de interese PS-40.00.15
 • Procedură de sistem funcții sensibile PS-40.00.09
 • Procedură de sistem declararea cadourilor PS-40.00.18
 • Procedură de sistem avertizarea în interes public PS-40.00.26

Legislație

Legea nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872

Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361

Informare privind comunicarea, la nivelul Administrației Piețelor Agroalimentare SA Galați, de informaţii referitoare la încălcări ale legii

În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, avertizorul în interes public este o persoană fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Administrației Piețelor Agroalimentare SA Galați, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

 1. a) în scris: pe suport de hârtie, prin depunerea sesizării la registratura din cadrul Administrației Piețelor Agroalimentare SA Galați, sau transmiterea sesizării prin serviciile poștale la adresa Strada Traian, Nr. 63, Galați, în plic închis, pe care va fi înscrisă mențiunea “avertizare în interes public”.
 1. b) în format electronic, la adresa avertizor@piete-galati.ro

Pentru sesizările formulate în scris se va utiliza formularul Raportare privind încălcări ale legii – (.doc) (.pdf) (timp de completare – 7 minute)

Formular de raportare incalcari ale legii3

Persoana responsabilă cu gestionarea raportărilor desemnată la nivelul Administrației Piețelor Agroalimentare SA Galați este Matei Silvia Daniela.

 

Instagram
Close Popup

Bine aţi venit pe site-ul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi!

Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dintotdeauna. Vă anunţăm şi aici că societatea noastră respectă Regulamentul 679/2016 al UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Vă confirmăm că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt în deplină siguranţă la Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

Adică: nume, prenume, e-mail, nr de telefon, precum şi alte date pe care le completaţi în orice tip de formă contractuală încheiată cu societatea noastră, sunt folosite DOAR pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, prestarea serviciilor de închiriere specifice domeniului nostru de activitate, îndeplinirea intereselor legitime ale societăţii noastre, şi cu acordul dumneavoastră, de fiecare dată când legea impune acest lucru.

Mai multe detalii despre Protecţia Datelor dumneavoastră puteţi afla:

 • La sediul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi
 • Pe site-ul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi
 • La dpo@piete-galati.ro – pentru a intra în contact cu Responsabilul APA SA pentru protecţia datelor

 

Vă mulţumim pentru vizita şi timpul acordat paginii noastre şi vă mai aşteptăm.

Echipa Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

 

Close Popup
Privacy Settings saved!
Setările de confidențialitate

Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dintotdeauna. Vă anunţăm şi aici că societatea noastră respectă Regulamentul 679/2016 al UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Vă confirmăm că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt în deplină siguranţă la Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi


Date Personale
Adică: nume, prenume, e-mail, nr de telefon, precum şi alte date pe care le completaţi în orice tip de formă contractuală încheiată cu societatea noastră, sunt folosite DOAR pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, prestarea serviciilor de închiriere specifice domeniului nostru de activitate, îndeplinirea intereselor legitime ale societăţii noastre, şi cu acordul dumneavoastră, de fiecare dată când legea impune acest lucru.

Decline all Services
Save
Accept all Services
Open Privacy settings