Str. Traian nr. 63

Galati, Romania

Secretariat: 0236.418.359

Fax: 0236.411.194

office@piete-galati.ro

 

Obiective

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE ŞI MEDIU

 

Directorul General al ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR AGROALIMENTARE S.A. GALAŢI

a decis să aplice o politică în domeniul calităţii şi mediului adecvată scopului societăţii şi impactului asupra mediului în următoarele domenii de activitate:

 • administrarea, dezvoltarea, întreţinerea şi funcţionarea pieţelor agroalimentare şi pieţelor de gros;
 • administrarea, închirierea spaţiilor comerciale destinate vânzării fructelor, legumelor, vegetalelor, produselor de uz casnic, produselor meşteşugăreşti, florilor, cărnii, produselor tip fast-food, peştelui şi produselor care se vând ocazional;

Politica referitoare la calitate şi mediu adoptată de conducerea A.P.A. S.A. Galaţi, a dus la stabilirea următoarelor obiective măsurabile:

OBIECTIVE CALITATE ŞI MEDIU

 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite prin evaluarea şi monitorizarea permanent a sistemului de management integrat calitate-mediu certificat
 • Îndeplinirea indicatorilor economici de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii
 • Inchirierea în procent de 75% a spaţiilor comerciale
 • Realizarea lucrărilor de extindere şi modernizare a pieţelor
 • Asigurarea concordanţei dintre cerinţele posturilor, cunoştinţele angajaţilor şi rezultatele muncii acestora, pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor şi perfecţionarea salariaţilor prin programe de instruire
 • Respectarea cerinţelor stipulate în autorizaţii, avize, acorduri, în conformitate cu legislaţia în vigoare precum şi prevederile hotărârilor Consiliului Local, regulamentului de organizare şi funcţionare, contractului de delegare a gestiunii
 • Evaluarea continuă şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu, în vederea prevenirii poluării, precum şi conformitatea cu cerinţele legale referitoare la aspectele de mediu
 • Îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor generate de activităţile curente din pieţe cu respectarea legislaţiei în vigoare
 • Respectarea cerinţelor legale în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea muncii, situaţiile de urgenţă şi prevenirea incendiilor
 • Respectarea şi menţinerea cerinţelor igienico-sanitare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în pieţe
 • Monitorizarea cerinţelor clienţilor (societăţi comerciale, asociaţii familiale, întreprinderi individuale, producători, etc, care îşi desfăşoară activitatea în pieţele agroalimentare);
 • Realizarea achiziţiilor publice prin procedurile de atribuire a contractelor reglementate de legislaţia în vigoare urmărind respectarea cadrului legal în condiţii de eficienţă economică şi socială

 

Politica şi obiectivele cu privire la calitate şi mediu sunt studiate în analizele efectuate de management şi revizuite ori de cate ori este necesar.

Directorul General al Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. a numit  Directorul de Programe  ca  şi Coordonator al Sistemului de Management Integrat.

Data:  28 August 2018

DIRECTOR GENERAL

Ec.Viorica Sandu

Obiectiv commercial: să administreze prima piaţă de gros din regiunea de sud est a României;
Obiectiv financiar: sa contribuie la cresterea  veniturilor  din bugetul local;
Obiectiv  social: sa creeze noi locuri de munca;

Bine aţi venit pe site-ul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi!

Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dintotdeauna. Vă anunţăm şi aici că societatea noastră respectă Regulamentul 679/2016 al UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Vă confirmăm că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt în deplină siguranţă la Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

Adică: nume, prenume, e-mail, nr de telefon, precum şi alte date pe care le completaţi în orice tip de formă contractuală încheiată cu societatea noastră, sunt folosite DOAR pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, prestarea serviciilor de închiriere specifice domeniului nostru de activitate, îndeplinirea intereselor legitime ale societăţii noastre, şi cu acordul dumneavoastră, de fiecare dată când legea impune acest lucru.

Mai multe detalii despre Protecţia Datelor dumneavoastră puteţi afla:

 • La sediul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi
 • Pe site-ul Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi
 • La dpo@piete-galati.ro – pentru a intra în contact cu Responsabilul APA SA pentru protecţia datelor

 

Vă mulţumim pentru vizita şi timpul acordat paginii noastre şi vă mai aşteptăm.

Echipa Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi

 

Setările de confidențialitate

Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dintotdeauna. Vă anunţăm şi aici că societatea noastră respectă Regulamentul 679/2016 al UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Vă confirmăm că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt în deplină siguranţă la Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi


Adică: nume, prenume, e-mail, nr de telefon, precum şi alte date pe care le completaţi în orice tip de formă contractuală încheiată cu societatea noastră, sunt folosite DOAR pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, prestarea serviciilor de închiriere specifice domeniului nostru de activitate, îndeplinirea intereselor legitime ale societăţii noastre, şi cu acordul dumneavoastră, de fiecare dată când legea impune acest lucru.

Decline all Services
Accept all Services